► ► ► [10:00 อังคาร 18 กันยายน 2561: สถานการณ์เฝ้าระวัง เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โปรดติดตามสถานกาณณ์ใกล้ชิด : #PYflood ] สถานการณ์เฝ้าระวัง
► สถานการณ์เฝ้าระวัง


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.66
387.9
17.6 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2018/09/23
13:30
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.95
414.9
0.7 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/09/23
13:29
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.93
396.9
3.1 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/09/23
13:30
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2.19
393.3
3.4 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/09/23
13:30
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.39
446.5
0.2 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2018/09/23
13:30
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.77
400.2
6.6 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2018/09/23
13:30
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.78
414.3
1.7 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2018/09/23
13:30
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.65
395.2
3.0 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2018/09/23
13:30
CENDIM