► ► ► [ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน : เนื่องจากอิทธิพล พายุโซนร้อน“เซินติญ” (SON-TINH) ส่งผลกระทบทำให้ในช่วงวันที่ 18-20 กค.2561 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในเขตจังหวัดพะเยาและบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง : ที่มา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (link: http://www.tmd.go.th/list_warning.php) : แจ้งเมื่อ 14:00 น. 18 กค. 2561 : www.pyflood.com ]
► เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน


CRflood

ข้อมูลรายสถานี

รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/ว)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
1.23
390.5
-- -- น้ำอิง เมือง 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.78
386.3
-- -- น้ำอิง เมือง 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.24
447.2
-- -- แม่ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.93
414.9
-- -- แม่ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.42
396.0
-- -- แม่ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.91
393.0
-- -- แม่ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/07/18
03:30
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.37
446.6
-- -- ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.81
400.3
-- -- ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2018/07/19
02:26
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
1.38
414.9
-- -- ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2018/07/19
10:21
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.72
395.3
-- -- ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2018/07/19
10:21
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.12
354.4
0 0 น้ำยม ปง 2018/07/19
09:45
กรมชลประทาน
TY.New10 บ้านฝายแก้ว
3.35
309.2
0 1 น้ำยม ปง 2018/07/19
09:45
กรมชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
0.83
288.6
0 0 น้ำยม ปง 2018/07/19
08:15
กรมชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.59
262.6
0 1 น้ำยม ปง 2018/07/19
09:45
กรมชลประทาน
TY.24 บ้านมาง
4.28
259.8
0 0 น้ำปี้ ปง 2018/07/18
12:00
กรมชลประทาน