ประวัติเหตุการณ์น้ำท่วม

  • 10:30 18 สค. 61 : แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

        น้ำแม่ต๋ำ เขตเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จังหวัดพะเยา : เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำที่ตรวจวัดจากสถานีแม่ต๋ำ STI26 สูงเกินกว่าค่าเตือนภัย ทั้งนี้ระดับน้ำในสถานีต้นน้ำยังมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่แม่ต๋ำสายใน : จึงขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และติดตามข้อมูลใกล้ชิด ทั้งนี้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้ว

  • 07:00 18 สค. 61 : แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

       น้ำแม่ร่องช้าง ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา : เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำที่ตรวจวัดจากสถานีแม่ร่องช้าง STI22 สูงเกินกว่าค่าเตือนภัย อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่: จึงขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และติดตามข้อมูลใกล้ชิด ทั้งนี้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้ว