► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI21 ทม.ดอกคำใต้
0.67
395.6
14.8 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/11/10
23:52
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.33
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/11/07
14:37
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.61
399.7
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/11/13
17:46
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.79
466.3
0.4 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/11/13
09:39
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.35
407.7
1.2 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/11/13
06:37
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.33
494.8
1.9 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/11/13
19:31
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.32
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/11/13
19:02
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.7
391.9
2.5 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/11/13
19:32
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.25
474.2
13.1 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/11/13
19:31
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.63
412.1
21.4 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/11/13
11:37
CENDIM