► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
1.65
390.9
27.5 392.1 392.6 1.6 น้ำอิง เมือง 2019/09/22
23:38
CENDIM
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.54
387.8
13.5 389.5 390.5 0.6 น้ำอิง เมือง 2019/09/22
23:38
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.79
396.8
1.0 397.5 398.0 0.8 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/09/22
23:38
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2.28
393.4
4.3 393.9 394.4 4.8 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/09/22
23:38
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.37
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/09/21
11:58
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.55
399.6
0.1 400.8 401.3 0.8 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/09/22
17:44
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.35
413.8
0.7 418.8 419.3 5.2 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2019/09/22
23:39
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.85
466.4
0.8 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/09/16
02:55
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.43
407.8
1.7 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/09/16
02:58
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.35
494.8
2.2 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/09/22
23:37
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.75
391.9
3.2 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/09/16
02:59
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
2.92
475.8
35.6 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/09/20
19:34
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
2.44
412.9
44.8 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/09/16
02:58
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.59
382.6
7.1 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/09/22
23:38
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.07
354.4
0.0 354.7 355.5 0 น้ำยม ปง 2019/09/22
23:30
กรม
ชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
N/A
N/A
0.0 290.9 291.7 0 น้ำยม ปง 2019/09/22
23:30
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.52
262.5
0.0 265.3 267.4 0.5 น้ำยม ปง 2019/09/22
23:30
กรม
ชลประทาน