ข้อมูลเชิงพื้นที่


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI21 ทม.ดอกคำใต้
0.95
395.9
6.2 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2023/03/28
18:44
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.35
392.5
0.1 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2023/04/02
09:12
CENDIM