STI32 อบต.ร่มเย็น


ระดับน้ำ

1.46 ม.


494.922 ม.รทก.
อัตราการไหล

4.4 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2021/10/20 19:53 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI32
ชื่อสถานี อบต.ร่มเย็น
ลำน้ำ น้ำญวน
สถานที่ติดตั้ง บ้านปางถ้ำ
ร่มเย็น
เชียงคำ
ระดับท้องน้ำ 493.462 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 497.05 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 496 (ม.รทก.)
2.538 (ม.)
ระดับวิกฤต 496.5 (ม.รทก.)
3.038 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.46 ม.
494.922 ม.รทก.
อัตราการไหล 4.4 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/10/20 19:53

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทรศัพท์ 054-400196