► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.81
396.8
1.3 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/08/20
16:54
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2.08
393.2
2.6 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/08/20
16:54
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.46
413.9
0.9 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2019/08/20
16:55
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.88
466.4
1.0 469.0 470.0 5.4 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/08/20
16:56
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.51
407.9
2.4 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/08/20
16:54
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.39
494.9
2.9 496.0 496.5 1.4 น้ำญวน เชียงคำ 2019/08/20
16:57
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.77
394.5
1.0 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/08/20
16:54
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.81
392.0
4.2 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/08/20
16:54
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.62
474.5
17.7 477.0 478.0 7.8 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/08/20
16:58
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.96
411.5
7.3 413.5 414.5 4.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/08/20
16:54
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.72
382.8
10.0 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/08/20
16:54
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.06
354.3
0.0 354.7 355.5 1.5 น้ำยม ปง 2019/08/20
16:45
กรม
ชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
0.37
288.1
0.0 290.9 291.7 0 น้ำยม ปง 2019/08/20
16:45
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.89
262.9
0.0 265.3 267.4 0 น้ำยม ปง 2019/08/20
16:45
กรม
ชลประทาน