► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
1.62
390.9
26.3 392.1 392.6 1.6 น้ำอิง เมือง 2019/09/22
23:28
CENDIM
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.53
387.8
13.1 389.5 390.5 0.6 น้ำอิง เมือง 2019/09/22
23:28
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.78
396.7
0.9 397.5 398.0 0.8 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/09/22
23:28
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2.29
393.4
4.4 393.9 394.4 4.8 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/09/22
23:28
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.37
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/09/21
11:58
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.55
399.6
0.1 400.8 401.3 0.8 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/09/22
17:44
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.34
413.8
0.7 418.8 419.3 5.2 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2019/09/22
23:24
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.85
466.4
0.8 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/09/16
02:55
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.43
407.8
1.7 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/09/16
02:58
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.34
494.8
2.0 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/09/22
23:27
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.75
391.9
3.2 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/09/16
02:59
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
2.92
475.8
35.6 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/09/20
19:34
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
2.44
412.9
44.8 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/09/16
02:58
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.58
382.6
7.0 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/09/22
23:28
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.06
354.3
0.0 354.7 355.5 0 น้ำยม ปง 2019/09/22
20:15
กรม
ชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
N/A
N/A
0.0 290.9 291.7 0 น้ำยม ปง 2019/09/22
23:15
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.54
262.5
0.0 265.3 267.4 0.5 น้ำยม ปง 2019/09/22
23:15
กรม
ชลประทาน