► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
2.56
391.8
78.5 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2022/05/20
23:30
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
2.46
397.4
19.0 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/05/20
23:30
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
N/A
N/A
94.3 400.8 401.3 21.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2022/05/20
23:29
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
N/A
N/A
4.9 418.8 419.3 29.8 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2022/05/20
23:31
CENDIM